מילון מונחים ליבואן

חשבון מכרחשבון המכר או הקנייה של הסחורה, שטר זה הוא הבסיס לחישוב מס היבוא.
משלח בינלאומיחברה או גוף העוסקים בשילוח, המשלח מאחד את המשלוחים ומשלחם באוויר ובים
עמיל מכס/ סוכן מכססוכן המכס מייצג את המשלח או היבואן מול המכס וההפך,
טוביןכל סחורות היבוא והיצוא
יאטה – IATAאיגוד המובילים בהובלה אווירית
מצהררשימה המרכזת את כל הסחורות במטוס או אונייה, רשימה הכוללת את כל פרטי הסחורות, לרבות שמות משלחי ומקבלי הסחורות.
מס קניהמס המוטל על סחורות היבוא (רק על חלק מהן) ,מס קניה מוטל גם על חלק מהסחורות המקומיות
תעודת מקורתעודה הנדרשת כדי לקבל הנחת מכס מארצות שיש עימן הסכמי סחר
רישיון יבוארישיון לייבא סחורות, חלק מהסחורות מחייבות רישיון יבוא
תעריף מכסתעריפי המס המוטל על סחורות מיובאות
מע”ממס המוטל על הערך המוסף של הטובין
מחסן רשוימחסן הנמצא בפיקוח המכס, במחסן זה נמצאות סחורות לפני תשלום מס היבוא
מסוף מטעניםמסוף המקבל את מטעני היבוא והיצוא, המסוף נמצא בפיקוח המכס
מכולהמיכל גדול לשינוע סחורות ומטענים, המכולה בנויה כך שתהיה קלה לשינוע על משאיות, יש מידות קבועות למכולות 20 ו40 פיט
תל”ח – תקן לא חלאישור של מכון התקנים על סחורות שאין עליהם תקן.
טרנזיטסחורה העוברת מיעד ליעד דרך צד ג’
פיקדון מכססכום המופקד במכס עד אשר ימצא אישור שחסר בזמן שחרור הסחורה
מזהה עסקהקוד הניתן לכל סחורות היבוא בכניסה לנמל הים
צו יבוא חופשיצו של משרד התמ”ת המאפשר יבוא סחורות ללא רישיון.
רשימון מכסשומה עצמית לתשלום מסי יבוא
שטר מטעןמסמך הזהות של המטען, בשטר זה מפורטים כל פרטי המטען כגון: כתובות, שמות, כמות,משקל, מידות וכדו’..